BONEV PHOTOGRAPHY, COOPERATE, CONTACTS, PORTFOLIO, SAMPLE PROJECTS | БОНЕВ ФОТОГРАФИЯ, ПРОЕКТИ, ПОРТФОЛИО, КОНТАКТИ

BONEV PHOTOGRAPHY

 • sunset over lake dospat
 • Stacks Image 206
 • Gaillard auditorium hall
 • Stacks Image 202
EN
BIO
For more than 10 years I have provided companies and individuals with high quality services such as:

- photographic services including portrait photography and product photography
- website creation
- design services
- film scanning
- digitizing and paper photos recovery

Great content means great positive impact on your customers. That is why I use Leica brand for my projects. Compact and powerful it delivers un-obstructive presence while getting great results. No matter what you are designing, you will always need great content. You have heard it many times that content is the king because it is true. A website without great content is not attractive to anybody. A leaflet without great photographs is just text that nobody will read.

Projects I have participated in are construction coverage, marketings, website design and creation, 3D visualizations, documents design and etc.
БГ
ИНФО
Повече от 10 години предоставям на компании и индивидуални клиенти високо качествени услуги като:

- създаване на уеб-сайтове
- фотографски услуги включително портретна и продуктова фотография
- дизайнерски услуги
- сканиране на филм
- дигитализиране и реставриране на снимки

Качествено съдържание означава голям положителен ефект върху вашите клиенти. Затова в моите проекти аз използвам продуктите на Leica. Компактни, но с високо качество, те спомагат сливането ми със средата, но в същото време да доставят невероятни резултати. Няма значение какво проектирате, вие винаги ще се нуждаете от качествен материал. Чули сте го много пъти- ”content is the king” ,защото това е самата истина. Уеб-сайт без страхотно съдържание не привлича никого. Брошура без добър снимков материал е само текст, който никой няма да прочете.

Проектите над които съм работил обхващат следните сфери: документиране на строителни обекти, маркетинг, проектиране и създаване на уеб-сайтове, 3D визуализации, дизайн на документи т.н.
CONTACT INFO
Email              info@bonevphotography.com
Facebook
       Go there
Instagram       
Go there
 • PORTFOLIO
 • SOME PROJECTS
TRAVEL
 • Atlanta from above

  Atlanta from above

 • Elenite pool and sea side

  Elenite pool and sea side

 • Asenov's fortress church

  Asenov's fortress church

 • Wonder Bridges

  Wonder Bridges

ARCHITECTURE
 • a look from the stage at Gaillard Auditorium

  a look from the stage at Gaillard Auditorium

 • Baptish church a look from the stage

  Baptish church a look from the stage

 • Bachkovo monastery wall paintings

  Bachkovo monastery wall paintings

 • skylight in Sofia downtown

  skylight in Sofia downtown

LANDSCAPE
 • lake Dospat

  lake Dospat

 • fields near the village of Zheravna

  fields near the village of Zheravna

 • Sunset at Black Sea

  Sunset at Black Sea

 • Rhodope mountain

  Rhodope mountain

 • The Old Mountain

  The Old Mountain

 • Thracian kings valley

  Thracian kings valley

 • Dospat lake

  Dospat lake

 • Sofia from above at sunset

  Sofia from above at sunset

REAL ESTATE
 • Main bedroom airbnb commission shot

  Main bedroom airbnb commission shot

 • close up shot of main bedroom airbnb commission shot

  close up shot of main bedroom airbnb commission shot

 • Second bedroom airbnb commission shot

  Second bedroom airbnb commission shot

 • Dinning room airbnb commission shot

  Dinning room airbnb commission shot

PRODUCT PHOTOGRAPHY
 • GTT - Shelving

  GTT - Shelving

 • LUMU Power meter

  LUMU Power meter

 • Leica 50 Summilux ASPH

  Leica 50 Summilux ASPH

 • Window frame profile

  Window frame profile

PORTRAIT PHOTOGRAPHY
 • Yank Barry

  Yank Barry

 • Doctor Аrchitect Omar Al Kouwatli

  Doctor Аrchitect Omar Al Kouwatli

 • Emil Atanasov

  Emil Atanasov

 • Vasiliya Boneva

  Vasiliya Boneva

 • Bonyo Bonev (self)

  Bonyo Bonev (self)

 • Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

  Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

 • Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

  Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

 • Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

  Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

 • Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

  Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

 • Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

  Нов елегантен сайт за ЛАЗЕР ЛОДЖИСТИК ООД в три езика

 • МЕТАЛСИСТЕМ работен календар

  МЕТАЛСИСТЕМ работен календар "Глава"

 • МЕТАЛСИСТЕМ работен календар

  МЕТАЛСИСТЕМ работен календар "Глава"

 • https://vimeo.com/298604053

  https://vimeo.com/298604053

 • Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

  Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

 • Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

  Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

 • Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

  Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

 • Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

  Pyramid type desk calendar with 3 mini calendars on top, and a picture on the back.

 • Video can be seen here: https://vimeo.com/295732118

  Video can be seen here: https://vimeo.com/295732118

 • Video can be seen here: https://vimeo.com/295732118

  Video can be seen here: https://vimeo.com/295732118

 • New website design

  New website design

 • Products page

  Products page

 • Dedicated product specification page

  Dedicated product specification page

 • Metalsistem.bg contacts page

  Metalsistem.bg contacts page

 • simple and elegant

  simple and elegant

 • mobile version

  mobile version

 • stelajite.bg website main page

  stelajite.bg website main page

 • Google maps integrated contact us banner

  Google maps integrated contact us banner

 • "companies we work with" section

 • Джи Ти Ти (GTT) website main page

  Джи Ти Ти (GTT) website main page

 • highly organized menu that works equally on desktop or mobile

  highly organized menu that works equally on desktop or mobile

 • product gallery

  product gallery

 • Google maps integrated contact us banner

  Google maps integrated contact us banner

 • shelving

  shelving

 • Shelf elements

  Shelf elements

 • shelving element

  shelving element

 • shelving element

  shelving element

 • Mr. Bricolage website

  Mr. Bricolage website

 • Shelving

  Shelving

 • Shelf elements

  Shelf elements

 • shelving shoe

  shelving shoe

 • divider

  divider

 • rack element

  rack element

 • shelving bucket element

  shelving bucket element

 • shelving bucket element

  shelving bucket element

 • Portrait photo session of Emil Atanasov

  Portrait photo session of Emil Atanasov

 • Portrait photo session of Omar Kouwatli

  Portrait photo session of Omar Kouwatli

 • Bonyo Bonev self portrait session

  Bonyo Bonev self portrait session

 • website www.freelandconstruction.com

  website www.freelandconstruction.com

 • exhibition print for Freeland Construction

  exhibition print for Freeland Construction

 • leaflet 2014 for Freeland Construction

  leaflet 2014 for Freeland Construction

 • leaflet 2013 for Freeland Construction

  leaflet 2013 for Freeland Construction

 • commercial paper advertising for Freeland Construction

  commercial paper advertising for Freeland Construction

 • creative proposal for Freeland Construction

  creative proposal for Freeland Construction

 • wall design for Freeland Construction

  wall design for Freeland Construction

 • business cards for Freeland Construction

  business cards for Freeland Construction

 • 3D visualization-animation for Freeland Construction

  3D visualization-animation for Freeland Construction

 • Gailliard auditorium completed

  Gailliard auditorium completed

 • building the hall of Gaillard Auditorium

  building the hall of Gaillard Auditorium

 • building the hall of Gaillard Auditorium

  building the hall of Gaillard Auditorium

 • building the hall of Gaillard Auditorium

  building the hall of Gaillard Auditorium

 • organization of the equipment of Gaillard Auditorium

  organization of the equipment of Gaillard Auditorium

 • framing of the hall of Gaillard Auditorium

  framing of the hall of Gaillard Auditorium

 • rebar of Gaillard Auditorium

  rebar of Gaillard Auditorium

 • scaffolding to help build the roof at Gaillard Auditorium

  scaffolding to help build the roof at Gaillard Auditorium

 • finalizing the ceiling of Gaillard Auditorium

  finalizing the ceiling of Gaillard Auditorium

 • finalizing main hall roof of Gaillard Auditorium

  finalizing main hall roof of Gaillard Auditorium

 • Water tower demolition - Freeland Construction

  Water tower demolition - Freeland Construction

 • first pick Water tower demolition - Freeland Construction

  first pick Water tower demolition - Freeland Construction

 • oxy-fuel cutting Water tower demolition - Freeland Construction

  oxy-fuel cutting Water tower demolition - Freeland Construction

 • oxy-fuel cutting water tower demolition - Freeland Construction

  oxy-fuel cutting water tower demolition - Freeland Construction

 • oxy-fuel cutting water tower demolition - Freeland Construction

  oxy-fuel cutting water tower demolition - Freeland Construction

 • oxy-fuel cutting water tower demolition - Freeland Construction

  oxy-fuel cutting water tower demolition - Freeland Construction

 • picks water tower demolition - Freeland Construction

  picks water tower demolition - Freeland Construction

 • chewing the metal water tower demolition - Freeland Construction

  chewing the metal water tower demolition - Freeland Construction

 • chewing the metal water tower demolition - Freeland Construction

  chewing the metal water tower demolition - Freeland Construction

 • website reinertfineart.com for Rick Reinert

  website reinertfineart.com for Rick Reinert

 • website ricktreinert.com for Rick Reinert

  website ricktreinert.com for Rick Reinert

 • website gallery of ricktreinert.com for Rick Reinert

  website gallery of ricktreinert.com for Rick Reinert

 • bedroom 1 close bed shot

  bedroom 1 close bed shot

 • bedroom 1 wide shot

  bedroom 1 wide shot

 • bedroom 1 wide shot

  bedroom 1 wide shot

 • bedroom 2 wide shot

  bedroom 2 wide shot

 • living room table tea cups

  living room table tea cups

 • dining room with table

  dining room with table

 • Crane doing pile driving

  Crane doing pile driving

 • Organizing dirt piles

  Organizing dirt piles

 • Crane doing pile driving

  Crane doing pile driving

 • concrete broken pipe

  concrete broken pipe

 • water coming out of the pipe

  water coming out of the pipe

 • sheeting

  sheeting

 • dozer

  dozer

 • courthouse from above

  courthouse from above

 • courthouse front

  courthouse front

 • courthouse side

  courthouse side

 • court house back

  court house back

 • courthouse sign do not enter

  courthouse sign do not enter

 • completely renovated room

  completely renovated room

 • room safety

  room safety

 • AC control for the room

  AC control for the room

 • room safety fire sprinkler

  room safety fire sprinkler

 • Baptist church new building

  Baptist church new building

 • NPTU modular trailers on a highly secure ground

  NPTU modular trailers on a highly secure ground

 • Chaplain school in Fort Jackson, Columbia, SC

  Chaplain school in Fort Jackson, Columbia, SC

 • Fountain repair, Charleston SC

  Fountain repair, Charleston SC

 • Spawar room renovation

  Spawar room renovation

 • website for B&D Cleaning LLC

  website for B&D Cleaning LLC

 • business card for B&D Cleaning LLC

  business card for B&D Cleaning LLC

 • logo for B&D Cleaning LLC

  logo for B&D Cleaning LLC

 • website for Silvia Saloon and Spa

  website for Silvia Saloon and Spa

 • gallery for Silvia Saloon and Spa website

  gallery for Silvia Saloon and Spa website

 • logo for Silvia Saloon and Spa

  logo for Silvia Saloon and Spa

 • website for Art Shots

  website for Art Shots

 • business card for Art Shots

  business card for Art Shots

 • logo for Art Shots

  logo for Art Shots