BONEV PHOTOGRAPHY - Protest-Concert

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
It is 2016, 29th of October. The place is the famous Eagle Bridge in Sofia. People gather to participate in protest-concert in support of referendum for shaking the political system in Bulgaria. Concert was hosted by Slavi Trifonov.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Enjoy
Bonyo Bonev
БГ
Датата е 29ти октомври 2016. Мястото е известният Орлов мост в София. Хората се събират за да участват в концерт-протест и подкрепят референдумът, който ще разтърси политическата система в България. Концертът се проведе от Слави Трифонов.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев