BONEV PHOTOGRAPHY - Чепеларе, България

BONEV PHOTOGRAPHY

ENPhotographs were taken with great pleasure and respect to the objects. Check the panoramic photo bellow. You can zoom in if you would like. It is 300+ MB negative.

Bonyo Bonev
БГ
Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите. На панорамната снимка имате възможност да приближавате много. Това е 300+ МБ негатив.

Боньо Бонев