BONEV PHOTOGRAPHY - Свети Влас, България

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Saint Vlas is a small village north of Sunny Beach resort on the Black sea of Bulgaria. Like any other village on the coastal area most houses are hotels here. Before you enter the old part of the village, you will find some huge all inclusive resorts. This is were photographs were taken from.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Свети Влас е малко селце на север от Слънчев бряг на брегът на Черно Море. Както в повечето крайбрежни градчета, всяка къща тук е хотел. Преди да стигнете до центъра на селцето, ще подминете няколко огромни морски комплекса. Ето от там са и всички тези фотографии.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев