EN
Dolen is a village in West Rhodope mountain. It is separated in two parts- old preserved and new part. From the new part there is only one photograph that I wanted to take (the old machine). The rest is from the old preserved part. The government makes everybody that wants to build a new house in the old part to preserve the old style. There were a lot of houses that were vacant and ready for reconstruction. A "new" Church was build in 1873. Inside it you will find the typical frescos for Christian Orthodox church. The church is still active. The village is surrounded by beautiful mountains that help for the gorgeous sunsets.

The houses are build from stones and wood. The roofs stones are flat and are called "тикла" [tickla] made in the village. Dolen is well known for flat stone production used for the roofs in the region.

Old people have kept the old way of surviving there. They solely survive in the village. The new generation most likely travels or left for the bigger cities in the region.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Долен е село в западни Родопи. Селото е разделено на две части- стара запазена и нова част. От новата част има само една снимка (старата ръждясала машина). Останалите са само от старата запазена част на селото. Управата кара всеки, който иска да построи къща в старата част да се съобрази със нейният стил. В селото имаше много къщи, които бяха изоставени и готови за реконструкция. "Новата" църква е построена през 1873 година. В нея ще намерите типичните за православен храм стенописи. Църквата все още работи и се извършват литургии в нея. Селото е заобиколено от красиви планини, над които се появяват прекрасни залези. Къщите са построени от камъни и дървета. Камъните по покривите са плоски и се наричат тикла. Такива камъни се правят в село Долен не само за селото, но и за другите села в регионът.

Старите хора в селото са запазили начинът си на препитание. Новото поколение вероятно е заминало за съседните градове в регионът.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев

Dolen, Bulgaria

 • Old house

  Old house

 • Old house

  Old house

 • The old part of the village of Dolen

  The old part of the village of Dolen

 • Entrance

  Entrance

 • The view

  The view

 • Panoramic view of the old part of the village

  Panoramic view of the old part of the village

 • Narrow streets

  Narrow streets

 • Old entrance door

  Old entrance door

 • A woman and her sheep

  A woman and her sheep

 • The natural way of surviving

  The natural way of surviving

 • Old and broken house

  Old and broken house

 • Narrow streets of Dolen

  Narrow streets of Dolen

 • Church in the village dates back to 1873

  Church in the village dates back to 1873

 • Church in the village dates back to 1873

  Church in the village dates back to 1873

 • Stone roof tiles of the church

  Stone roof tiles of the church

 • Church in the village dates back to 1873

  Church in the village dates back to 1873

 • Roman bridge in the vicinity

  Roman bridge in the vicinity

 • Roman bridge in the vicinity

  Roman bridge in the vicinity

This website uses cookies for Google Analytics and some other platforms, but we do not collect personal data, for example like your IP address.