EN
Marvelous bridges is situated in Rhodope mountain in Bulgaria at 1450m over the sea level. It is a nature phenomenon, formed in a marble rock. The two bridges formed from the erosion of the rock because of the river running thru them. With time the small passage became huge opening in the marble rock. The place is a famous tourist attraction. Right next to the two bridges there is a hut with three rooms where you can spend the night. Another attraction is for the brave souls that would like to go on the zip line and glide thru the air into the big bridge opening.

Photographs were taken all over the world with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Чудните мостове е разположено в Родопи планина на 1450 м надморска височина. Това е природен феномен получен след продължителното ерозионно действие на реката, която преминава през мраморните скали. С времето малкият отвор се е превърнал в огромна кухина в мраморните скали, които формират двата моста. Мястото е известна туристическа дестинация. Точно там се намира и хижата "Чудните мостове", която има три стаи, в които можете да отседнете и да прекарате вечерта. Друга атракция е така нареченият тролей или "zip line", с който можете да се понесете във въздухът и да преминете през големият отвор на моста.

Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев

Marvelous bridges, Bulgaria

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

 • Marvelous Bridges

  Marvelous Bridges

This website uses cookies for Google Analytics and some other platforms, but we do not collect personal data, for example like your IP address.