EN
Sofia is the capital and the biggest city of Bulgaria. Plenty to do here, plenty to see. Modern and old are hand in hand. There is a lot of history in Sofia and churches are influenced by all the the Ages. Sofia's architecture is a mix of modern and old, ugly and beautiful. In the early 20th century a lot of buildings were build with German, Austrian and Belgian styles in mind. The ugliest and less attractive buildings were build after the World War II. In the recent years more modern and stylish buildings starts to appear. Housing needs and people returning from Western countries demand better housing. If there is a foreign company office in Bulgaria, the chances you will find it inside Sofia is huge. Sofia is turning like a second Silicon Valley with technical parks. Museums, theaters, ski slopes… name it and it is most likely here.

Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
София е най-големият град и столицата на България. Има изключително много неща за правене тук. Тук модерно се преплита със старинно. Много история има в София, а църквите са повлияни от вековете. Архитектурата на София е смесица от модерно и вековно, красиво и грозно. В началото на 20ти век много сгради са построени в германски, австрийски и белгийски стил. Най-грозните и не толкова атрактивни сгради са построени след втората световна война. В последно време все повече модерни и стилни сгради започват да се появяват. Хората, които се завръщат от западният свят изискват нов стил и начин на строене на сградите, което подобрява значително дизайнът им отвън и отвътре. Ако в България има представителство на чуждестранна фирма, вероятността да намерите неин офис в София е изключително голяма. Интересен факт, е че София се превръща във копие на Силиконовата долина от Калифорния със своите техно-паркове пълни с IT фирми. Музеи, театри, ски писти… назови го и най-вероятно ще е тук.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев

Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

 • Sofia - Street & Lifestyle

  Sofia - Street & Lifestyle

This website uses cookies for Google Analytics and some other platforms, but we do not collect personal data, for example like your IP address.